Uganda
To support people in Uganda I bought from Wil Opio Oguta a waxcloth.
I used it in this quilt. I like African themes, maybe because the roots of all men are in Africa

Om mensen in Uganda te steunen heb ik van Wil Opio Oguta een stukje waxdoek gekocht. Ik houd van Arikaanse themas, misschien omdat the wortels van de mensheid daar liggen.
size 110x90 cm, made feb. 2007
I used felt and beads for decoration

Ik heb vilt en kralen gebruikt ter versiering