Welcome to my siteĀ 
My name is Marijke de Boer-Boon

I created this site to display my quilts and 3D textile objects.

I make mainly Artquilts, inspired by the sea, landscapes, nature, man and etnic motivs.
Zout
Een quilt van 2x3m gemaakt voor de tentoonstelling in het Veenkoloniaal museum in Veendam.
Het stelt de gesteente lagen voor in de ondergrond bij Veendam.
3,5 km diep zit de zwarte laag steenkool, daarboven de bruine laag zandsteen waarin het gas zit, daarboven een laag zout, daarboven krijt gesteentes tot de recente afzettingen uit de ijstijden en het veen.
Doordat de zoutlaag lichter is, komt die omhoog in koepelvormige structuren, tot bijna aan het oppervlak.

details
Aardappelland, ook gemaakt voor de tentoonstelling in Veendam.
details