This little quilt I made after the tsunami's which hit SE Asia.
The felt I made while it happened and I was not knowing it yet.

Dit quiltje heb ik gemaakt naar aanleiding van de tsunami's die zuid oost Azie troffen
Het vilt heb ik gemaakt terwijl het gebeurde, ik wist toen nog van niets.


homejournal quiltjes 2005