september 2006 I washed many sheets, after a guest and our childeren are leaving the house for a long time and the sailing season ends.

Ik waste heel veel lakens, we hadden een loge en de kinderen verlaten het land voor een lange tijd en het zeilseizoen eindigt.

next