Oktober was a month full of cars, my son and the boyfriend of my daughter, made one good car out of two broken ones.  The joy about the new car was broken because my daughter broke up the relation with her boyfriend. I made a photo montage at my computer and printed it at fabric, the quilting are broken hearts.

Oktober was een maand vol auto's, mijn zoon en de vriend van mijn dochter maakten van twee kapotte auto's een goede auto. De vreugde over de nieuwe auto werd verstoord  doordat mijn dochter de vriendschap verbrak. Ik maakte een foto montage op de computer en drukte die op stof af. Het quilten zijn gebroken harten.


home next