In november I read many old diaries, from the time we lived at our catamaran. As I am experimenting with letters at fabric I made this book.

In november las ik veel oude dagboeken uit de tijd dat we nog op onze catamaran woonden. Op het ogenblik benik aan het experimenteren met letters op stof, zodoende ontstond dit boek.

next