Neurons are the computer in our body, the threads are the connections of the cells, they send the messages.

Zenuwcellen zijn de computer in ons lichaam, de draden verbinden de cellen en geven berichten door.
size 30x40 cm, made  oktober 2006
Neurons