When I came back in Holland after holidays, it suddenly had become very green. I made a kaleidoscope to symbolise the mixture of greens and I wanted to make something traditional after the modern technics I had done before.

Toen ik na een vakantie terug kwam in Nederland , was alles opeens heel groen. Ik maakte een kaleidoscoop om de mengeling van groenen weer te geven. Ook wilde ik weer eens wat traditioneels maken na al het modernere werk van de afgelopen tijd.

next