March 2006, there is still snow, the only thing I can do in the garden is spreading dung with a wheelbarrow. you can see the tracks in the snow and the bits of dung.

Maart 2006, er is nog steeds sneeuw, het enige wat ik in de tuin kan doen is mest verspreiden met de kruiwagen. Je ziet de sporen en stukjes mest.

next