March surprized us with a lot of snow. I tried to copy the lime trees in front of our house. There is batting sewed on top to symbolise the snow.

Maart verraste ons met een dik pak sneeuw. Ik heb geprobeerd de knotlindes voor ons huis te kopieren. Ik heb er wat volumevlies opgenaaid als sneeuw.

next