Bollen gemaakt van vilt, verbonden met alpaca draad

Sferes made of felt, connected with alpaca wire
Kosmos