june  round our farmhouse sewer is digged, at the same time the walls are pointed, so lots of man are walking around. the centre part is a photo transfer, the wall is stamped.

juni, rond onze boerderij wordt riolering gegraven. tegelijkertijd worden de muren gevoegd, er lopen dus veel mannen rond. het midden gedeelte is een foto transfer. de muren is een gestempelde stof.

next