july 2006  it has been very dry, but after some rain in the night the roses are abundant

juli 2006  het is erg droog gewwest, maar na wat nachtelijke regen bloeien de rozen uitbundig

next