januari I hope there will be snow and ice, but none of it

januari, ik hoop op sneeuw en ijs, maar niets daarvan.

next