This quilt is made as suitcase quilt with the theme hot-cold, it has been in Birmingham and travels now in Europe.
I choose Iceland with hot vulcanos and ice.

Deze quilt is gemaakt als kofferquilt met het thema heet-koud, hij heeft in Birmingham gehangen en reist nu door Europa.
Ik heb Ijsland gekozen met hete vulkanen en ijs.