Het lot van een boom

The fate of a tree
Een boom eindigt vaak in stukjes gezaagd

A tree often ends sawed in pieces