hartenvrouw      queen of hearts
homework for artschool for Xmas holidays: make something with hearts

huiswerk voor de kerstvakantie: maak iets met harten