Geologische tijdGeological time
Deze quilt toont de aardlagen zoals die in miljoenen jaren gevormd zijn, de oudste onder de jongste boven. Menselijke overblijfsels komen pas in het bovenste laagje voor. Daaronder dikke lagen met fossielen van al lang uitgestorven soorten .

This quilt shows layers of roock as formed in the milions of years of the earth existance, the oldest at the bottom, the youngest at the top.
Human remains are only found in the top layer, below thick layers with fossils of extinct organismes.

size 60x200 cm, made 2006
The text is : Our song is short and fragil
Ammonieten en wat veren van de eerste vogels
Ammonites and some feathers of the first birds
De planten die onze steenkool vormden
The plants that formed our coal
koralen en graptolieten
trilobieten
De eerste 3 miljard jaren was de aarde woest en ledig

The first 3 000 000 000 years the earth was wild and empty
Met deze quilt won ik de eerste prijs van de moderne quilts gevorderden in de Bernina wedstrijd 2007

With this quilt I won the first prize advanced modern in the Bernina 2007 competition