quilt van 1 stuk stof, met een kwast geverfd met procion, machinaal geborduurd en geappliceerd.

hole cloth quilt, brush dyed with procion, machine embroidery and applique
Eiders
Gedurende de 35 jaar dat ik op het wad vaar, staan er met hoogwater altijs eidereenden op de rand van mijn favoriete plaat, het zijn prachtige stoere vogels, er zijn daar ook veel aalscholvers en sterns

Eiderducks
During the 35 years that I sail at the Waddensea, there are at hightide always eiderducks at the edge of my favorite sandbank, they are beautifull sturdy birds. There are also cormorants and terns
size 50x70 cm, made june 2006