This quilt I made after visiting an exhibition with paintings made for the 75 year anniversary of the shipping museum in Groningen. It is an impression of the harbour Delfzijl

Deze quilt heb ik gemaakt na het bezoek aan een tentoonstelling met schilderijen , gemaakt voor het 75 jarig bestaan van het Noordelijkscheepvaartmuseum. Het is een impressie van de haven van Delfzijl
size 140x60 cm made nov. 2005