April  After several years our daughter passed at last her examen statistics, it was the last she had to do for the end of her study. The graphs show the improving results. All the other subjects were a lot easier for her.

April. Na heel veel pogingen is onze dochter eindelijk geslaagd voor het tentamen statistiek. De grafieken tonen de verbeterende resultaten. Dit was het enige tentamen dat nog moest voor ze kan afstuderen.

next