April 2005
Nature always inspires me. When I saw the willows in flower , I wanted to copy them. I use wool and made felt on top of organza, so that it is realy free in the air.

De natuur inspireerd me altijd. Toen ik wilgekatjes zag, wilde ik die proberen uit te beelden. Ik heb vilt gemaakt van wol op organza, zodat het katje echt vrij in de lucht te zien is.

next