I made a full size drawing at paper.
I cut sewable bits and paperpieced the stripes.
The two sections at the left are still separated.


Ik maakte een tekening op ware grootte.
Ik knipte daarvan naaibare stroken.
De eerste strook is op papier genaaid en klaar, de tweede halverwege. De stroken zijn nog niet aan elkaar genaaid.
Most strips are ready. but still separated.
The body has to be done with templates.


De meeste stroken zijn klaar. Ze zitten nog niet aan  elkaar vast.
Het lijfje en hoofd moeten met malletjes gemaakt worden.
The top is ready and attached to the back, ready for quilting.
De top is klaar en vast geregen op fiberfill en een achterkant, klaar om te quilten
Detail
I have started the quilting.

Ik ben met het quilten begonnen.
The quilt is ready may 2002De quilt is klaar mei 2002


sold