Kirsten teached us to knit in an unusual way. There were many big spiders at night, this one is slightly oversized

Kirsten leerde ons op een ongebruikelijke manier te breien. Er waren erg grote spinnen  's avonds, deze is wel een beetje overdreven
Rita teached us to make felt starting with needle felt, I did the layered blocks

Rita leerde ons werken met lappen naald vilt, ik deed de gelaagde blokken.
Carla gave us leather to work with, Jannie did the dying

Carla gaf ons leer om mee te werken, Jannie zette ons aan het verven
This quilt I made as a kind of sampler after a weekend with 4 quilting friends in a farmhouse. Every one did a different technic with us.
I did the layered blocks, Kirsten Mijlof teached us special knitting, Rita Berghuis did the needle felt with us, Carla Pilon gave the leather and Jannie Mijlof let us dye.
It is called the wild garden of Gon, as she owns the farmhouse with the beautifull garden.We dried and photografed our products in the garden
size 150x120 cm, made 2005

Deze quilt heb ik gemaakt als een soort sampler na een weekend met 4 quilt vriendinnen in een boerderij. Iedereen verzorgede een bepaalde techniek.
Ik zelf begon met de gelaagde blokken, daarna zette Kirsten Mijlof ons aan speciaal breiwerk. De volgende ochtend gingen we met vilt aan de gang o.l.v. Rita Berghuis. Daarna zette Carla Pilon ons aan het leerwerk. De laatste dag gingen we aan het verven o.l.v. Jannie Mijlof.
De quilt heet De wilde tuin van Gon, aangezien zij de eigenaresse van de boerderij is. We droogden en fotografeerden onze producten in de tuin.