hollow for the hoisting rope

een gleuf voor het hijstouw

next