Allso the deck edge has rotten places

Ook aan de dekrand zijn verrotte plekken

next