November 2010
Er werden zonnecellen op ons dak gemonteerd.
Sneeuw dreigde wat te belemmeren, maar die gleed er snel af met behulp van een bezem.

Solarpanels were mounted at our roof. There was some snow to obstruct them, but that came off very easily with a broom.

next