birdlive was very special in New Zealand. the gannets were just like the European ones, but very abundant

Er zijn heel speciale vogels in Nieuw Zeeland. De Jan van Genten zijn wel hetzelfde als in Europa, maar ze waren wel alom aanwezig.

next