VOC

De verenigde oostindische compagnie bracht voor de Nederlanders rijkdom, de gouden eeuw. Voor de mensen in Indie was het een verschrikking

The East Indian Compagny brought weath for the dutch, the golden age, but for the people in Indie it was horror
size 120x93 cm, made 2008