The daggerboards are ready, they weigh 60 kg each

De zwaarden zijn klaar, ze wegen 60 kg per stuk

zomer 2005